Nalazite se u > Proizvodi
Maricola 1200
Maricola 1200 Maricola 1200 Maricola 1200 Maricola 1200 Maricola 1200 Maricola 1200 Maricola 1200
Maricola 1200
Dužina preko svega: 13,47m
Dužina trupa: 12,84m
Najveća širina: 7,83m
Širina trupa: 7,74m
Najveći gaz: 1,38m
Masa praznog opremljenog plovila: 17,46t
Nosivost: 20t
Brzina prazne opremljene brodice: 10 čv