Nalazite se u > Proizvodi
Maricola 1200 II
Višenamjensko radno plovilo

Dužina preko svega: 13,47m
Dužina trupa: 12,84m
Najveća širina: 7,83m
Širina trupa: 7,74m
Najveći gaz: 1,38m
Masa praznog opremljenog plovila: 22,5t

Maricola 1200
Višenamjensko radno plovilo

Dužina preko svega: 13,47m
Dužina trupa: 12,84m
Najveća širina: 7,83m
Širina trupa: 7,74m
Najveći gaz: 1,38m
Masa praznog opremljenog plovila: 17,46t

Gliser PG-550 OPEN
dužina preko svega: 5,50 m
širina: 2,04 m
visina: 0,90 m
težina: 410 kg
gaz: 0,25 m
preporučena snaga motora: 40-120 KS
materijal: armirani poliester

Gliser PG-550 CABIN
dužina preko svega:
- 5,50 m
širina: 2,04 m
visina u kabini: 1,35 m
težina: 520 kg
gaz: 0,28 m
preporučena snaga motora
- od 50-120 KS
materijal:
- armirani poliester

Gozzo Fiumano
Dužina: 5,82m
Širina: 2,30m
Gaz 0,94m
Istisnina: 2.100kg
Max. snaga motora: 150 KS
Kapacitet: 8 osoba
Ležajevi 3
Kapacitet 8 osoba

Fiumanka
Dužina:5,82m
Dužina preko svega:6,40m
Širina:2,25m
Gaz:0,73m
Masa:1920kg - opremljena
Nosivost: 6 osoba
Pogon: unutrašnji motor
max. snage 65kW

Adriatik 790 R
ADRIATIK 790 R
Kategorija plovila „C“
Ukupna duljina: 7,90m
Duljina plovila: 7,70m
Širina plovila: 2,87m
Visina plovila: 1,10m
Gaz: 0,75m
Najveća preporučena snaga motora: 103 kW
Nosivost: 12 osoba
Najveće preporučeno opterećenje: 1575kg

Primorka K-630 CABIN
Pogledajte veću sliku
dužina preko svega:
- 6,30 m
širina: 2,40 m
visina u kabini: 1,40 m
gaz: 0,60 m
Pogon: unutarnji motor do 30 KW
materijal:
- armirani poliester
Istisnina 1,5 tona

Mega
Dužina: 4,50m
Širina: 1,85m
Visina: 0,36m
Motor: max. 7 kW
Kapacitet: 4 osobe
Značajna karakteristika: samoprazneći kokpit

Primorka K-630 OPEN
dužina preko svega:
- 6,30 m
širina: 2,40 m
visina: 1,20 m
gaz: 0,60 m
Pogon: unutarnji motor do 30 KW
materijal:
- armirani poliester

Vega K-450
Dužina preko svega: 4,50 m
Širina: 1,85 m
Visina: 0,72 m
Težina cca: 205 kg
Gaz: 0,23 m
Pogon: vesla i vanbrodski motor max. 7 KW
Materijal: armirani poliester

Učka K-410
Dužina preko svega: 4,10 m
Širina: 1,67 m
Visina: 0,72 m
Težina: 180 kg
Gaz: 0,23 m
Preporučena snaga motora od 4-5 KS
Materijal: armirani poliester

FORCA 700 - u razvoju
Plovilo je u testnoj fazi

Općenito o brodici:
Duljina preko svega: 6,95 m
Širina :2,35
Visina trupa od osnovice: 1,25
Tip : Gliser