Nalazite se u > Remont
Remont
Remont Remont Remont Remont Remont Remont Remont Remont Remont Remont
Remont
Kvarnerplastika d.o.o. Rijeka osim proizvodnje novih plovila bavi se i uslugama popravka na svim brodicama bilo od plastike,aluminija,čelika ili drva, preinakama, opremanjem-montažom sve vrste opreme  itd. Osim toga radimo i sistem "staro za novo" u raznim kombinacijama. 

Farbanje brodova i brodica u yacht kvaliteti u posebnom prostoru najenjenom za farbanje.

Sanacija osmoze sa svim potrebnim tretmanima.

Izrada modifikacija trupa radi poboljšavanja hidrodinamičkih osobina.

Montaža opreme ( bow-truster, motori, osovinski vodovi, elektrika, stolarija, sistemi usisa, ispuha itd.)