Politika kvalitete i zaštite okoliša
Politika kvalitete i zaštite okoliša
Politika kvalitete i zaštite okoliša  društva Kvarnerplastika d.o.o. obuhvaća slijedeće stavove i opredjeljenja:

Kvarnerplastika razvija, održava i unaprjeđuje integrirani sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001, koji će osigurati siguran i stalan razvoj i rast tvrtke. Proizvodnjom brodova i brodica različitih namjena teži da postane priznato brodogradilište u svijetu. Kvalitetnim planiranjem, uspješnim sustavom kontrole, kontinuiranim usavršavanjem, ostvarivanjem postavljenih ciljeva i programa kvalitete i zaštite okoliša osigurat će se zadovoljstvo kupca i svih zainteresiranih strana.

Usmjerenost na suradnju s klijentom temeljenom na partnerskim odnosima, povjerenju i razumijevanju njegovih potreba rezultirat će pravovremenom isporukom proizvoda i usluga sa većom vrijednošću u odnosu na uloženi kapital. Orijentiranost na potrebe klijenta, njegovo zadovoljstvo izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti kojima Kvarnerplastika dokazuje vrijednost svoje uprave, svojih djelatnika i poslovnih partnera.

Svaki projekt sa sobom donosi i potencijalnu ugroženost ekologije okoliša i zato se Kvarnerplastika trudi da svi zaposlenici poduzeća, te poslovni partneri i kooperanti budu upoznati sa primjenjivim zakonskim regulativama i međunarodnim propisima. Zahvaljujući  proizvodima, uslugama i trajnoj brizi za okoliš, te oslanjajući se na vlastite potencijale, inovativnost i dinamičan pristup tržištu uprava društva će stalnim poboljšanjima, praćenjem tržišnih kretanja i neprekidnim  unapređivanjem svih ključnih procesa, kako u smislu kvalitete, tako i u zaštiti okoliša, postići zacrtanu viziju i očekivanje klijenata.


Osnovne vrijednosti Kvarnerplastike su:
 - Predanost prema zahtjevima klijenta i tržišta
- Sprječavanje onečišćenja okoliša u svim segmentima poslovanja uz stalna poboljšanja
- Postizanje zadovoljstva klijenta te svih zainteresiranih stranaUsklađenost sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO     14001
- Kvalitetni i stručni djelatnici i suradnici upoznati sa principima zaštite okoliša
- Konstantan razvoj novih proizvoda u brodogradnji i implementacija novih/suvremenih proizvodnih tehnologija i procesa
- Usmjerenost na razvoj i rast rezultate poslovanja
- Orijentiranost prema novim tržištima i tehnologijama

Direktor
Emilio Sušanj, dipl.ing.

Oznaka:   QS-A-00-05-1.00-09.13